پولداری خیلی خوبه ،اینکه از سن کم طبقه ی دوم خونه به اسمت باشه و خیلی راحت بتونی اونجا واسه خودت مستقل زندگی کنی و هم به خانوادت که طبقه ی پایین هستن در دسترس باشی ،این پولداری خیلی چیزای دیگه رو هم شامل میشه که اگه بگم بغضم می گیره :))

منبع : بانوی بهــــــــ ــــارپولداری هم آرزوست منبع : بانوی بهــــــــ ــــارپولداری هم آرزوست
برچسب ها : خیلی ,پولداری ,پولداری خیلی